ESCUBE GARDEN Ovocie a zelenina, 1000 mlESCUBE GARDEN Ovocie a zelenina, 1000 ml
Komplexný pomocný prostriedok určený na vysádzanie, regeneráciu a starostlivosť o ovocné stromy, pestovanie drobného ovocia a zeleniny. Zlepšuje vitalitu rastlín za bežných podmienok aj za sucha, podporuje klíčivosť, zakorenenie a rozvoj koreňového systému, zlepšuje príjem a využitie živín a znižuje spotrebu závlahovej vody a hnojív.

Produkt je možné si objednať od nášho distribútora - mapa

Obsahuje prírodné hydroabsorbenty, pôdne zmáčadlá a zvlhčovadlá, biostimulanty a prírodné extrakty zo slatinnej rašeliny, leonarditu, kompostu kalifornských dážďoviek a hnedé morské riasy.

Rozsah a spôsob použitia:
Pri sadení aplikujte zálievku v dávke 100 ml na 20 litrov vody na 1 sadenicu, pri krytokorenných sadeniciach najlepšie do rozhrania medzi koreňovým balom a okolitou pôdou, pri prostokorenných do celého objemu koreňového systému; pred kvetom a po založení plodu aplikujte postrek pri riedení 1:200. Dávkovanie drobné ovocie a zelenina: zálievka alebo postrek pri riedení vodou v pomere 1:200, aplikujte 1–2x za 14 dní. Pre zlepšenie zakorenenia je u prostokorených odporúčané korene pred výsadbou namočiť do roztoku pri riedení 1:100 na dobu aspoň 6 hodín. Je možné kombinovať s prípravkami na ochranu rastlín aj vodorozpustnou listovou výživou, je možné používať v ručných aj v automatických zavlažovacích systémoch. Upozornenie: Uvedené dávkovanie je iba orientačné, vychádzajte z aktuálnej potreby rastlín. Pred použitím obsah balenia pretrepte. Postrek neaplikujte na priamom slnku a na kvitnúce rastliny.

Chemické a fyzikálne vlastnosti:
Stopové množstvá Fe, Mg, Mn, Zn a B. Prípravok obsahuje zmes prírodných hydroabsorbentov a zvlhčovadiel, obsah humínových látok min. 9,5% a biostimulantov (aminokyseliny, enzýmy, fytohormóny) min. 4,5 %; pH = 1-3.

Obsah rizikových prvkov spĺňa zákonom stanovené limity (mg/kg):
Cd 1; Hg 1; Pb 1,0; As 20; Cr 50.

Pokyny pre ochranu zdravia a bezpečnosť práce:
Je potrebné zabezpečiť bežné štandardy osobnej hygieny a bezpečnosti pri práci. Pri styku s pokožkou umyte väčším množstvom vody. V prípade zasiahnutia očí opatrne oplachujte čistou vodou, vyberte kontaktné šošovky. Jednorazové šošovky vyhoďte a viacnásobné starostlivo umyte vo vhodnom prostriedku používanom na ich čistenie. Pri náhodnom požití vypláchnite ústa vodou a vypite 0,7 litra vody. V prípade ťažkostí či pri pochybnostiach vždy navštívte lekára.

Podmienky skladovania:
Skladujte v čistom, suchom, dobre vetranom priestore oddelene od potravín, nápojov a krmív a mimo dosahu detí. Skladujte pri teplote 4–25 °C.

Likvidácia zvyškov prostriedku:
Nepoužitý zvyšok prostriedku môžete použiť na zálievku kompostu po zriedení vodou v pomere 1:200.

Likvidácia obalu:
Použité obaly odovzdajte na mieste na to určenom. Výrobok sa dodáva balený.

Objem náplne:
1000 ml

Čistá hmotnosť:
1020 g

Čas použiteľnosti:
3 roky od dátumu výroby uvedenej na obale.

Výrobca:
ESCUBE, s.r.o., Řípská 1321/11c, 627 00 Brno, www.escube.eu Tento výrobok je možné použiť v ekologickom poľnohospodárstve podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o ekologickej produkcii a označovaní ekologických produktov.