ESCUBE Home

Rad Home je určený na použitie v domácnostiach a profesionálne použitie v kvetinárstvach pre izbové a balkónové rastliny.