ESCUBE GARDEN tráva, 250 mlESCUBE GARDEN tráva, 250 ml
Komplexní pomocný prostředek určený k setí, údržbě a revitalizaci okrasných trávníků. Zlepšuje vitalitu rostlin za běžných podmínek i za sucha, podporuje klíčivost, odnožování a rozvoj kořenového systému, zlepšuje příjem a využití živin a snižuje spotřebu závlahové vody a hnojiv.
Cena s DPH279 Kč
Cena bez DPH231 Kč
DPH48 Kč

Kalkulace úspor

m2
Spotřeba závlahové vody na celou sezonu
1 600 m3
Náklady na závlahu za celou sezonu
153 600 Kč
Kolik ušetříte s ESCUBE za závlahu?
76 800 Kč
Potřebné množství ESCUBE na 1 aplikaci
500 ml

Proč používat ESCUBE GARDEN Tráva a čím je unikátní?

Díky unikátní kombinaci funkcí nahrazují rostlinné biostimulanty ESCUBE GARDEN Tráva několik jednoúčelových samostatných přípravků. Obsahují přírodní mikrogely, které zadržují vodu v půdě a půdní smáčedla, které zabraňují vypařování vody z půdy. Používáním ESCUBE GARDEN Tráva dosáhnete hustšího a vitálnějšího trávníku pro celý rok, výrazně snížíte spotřebu závlahové vody a zesílíte kořenový systém. Navíc se snadno aplikuje.

Kdy používat ESCUBE GARDEN Tráva a čeho tím dosáhnu?

Rostlinný biostimulanty ESCUBE GAREDN Tráva pomáhají od jara až do zimy. Při aplikaci ESCUBE GAREDN Tráva na jaře dosáhnete efektivnějšímu rozvoji kořenového systému a podpoře odnožování. Aplikací v létě si užijete svěže zeleného vzhledu i za sucha. Na podzim zvýšíte odolnost proti sněžné plísni před zimou. A při aplikaci v zimě podpoříte klíčivosti při setí.

Jaký přínos budu mít z používání ESCUBE GARDEN Tráva?

Při používání rostlinných biostimulantů ESCUBE GARDEN Tráva dosáhneme nárostu zelené hmoty až od 85%, zlepšení klíčivosti a zesílení kořenového systému až o 75%, zvýšení vitality rostlin v období klimatického stresu až o 60% a efektivnější využití srážkové vody a snížení množství závlahy až o 50%.

Je lepší aplikovat rostlinné biostimulanty ESCUBE GARDEN Tráva zálivkou nebo postřikem?

Vždy záleží na potřebě konkrétní rostliny, na fázi jejího růstu, klimatických podmínkách, množství stresu a dalších faktorech. Obecně platí, že v období klimatického stresu ze sucha je dobré aplikovat rostlinné biostimulanty ESCUBE GARDEN Tráva raději zálivkou, při běžné údržbě ideálně postřikem, ale je možné jej přidat do řízených zavlažovacích systémů.

Mám travnatou zahradu s rozlohou 500m2, jak velké balení si mám koupit?

250ml balení rostlinného biostimulantu ESCUBE GARDEN Tráva vyjde na ošetření plochy s rozlohou 1000m2, takže vám balení vyjde na dvě aplikace.

 

 

Doplňující informace k produktu:

Obsahuje přírodní hydroabsorbenty, půdní smáčedla a zvlhčovadla, biostimulanty a přírodní extrakty ze slatinné rašeliny, leonarditu, kompostu kalifornských žížal a hnědé mořské řasy.

Rozsah a způsob použití:
Při běžném úhrnu srážek aplikujte přípravek ředěný s vodou v poměru 1:100 zálivkou nebo postřikem 1 x za 3 měsíce (červen/červenec), v případě sucha aplikujte ve vegetačním období 1 x měsíčně při ředění 1:200. Lze kombinovat s přípravky na ochranu rostlin i vodorozpustnou listovou výživou, lze používat v ručních i v automatických zavlažovacích systémech. Upozornění: Uvedené dávkování je pouze orientační, vycházejte z aktuální potřeby ošetřovaného travního porostu. Před použitím obsah balení protřepejte.

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Stopová množství Fe, Mg, Mn, Zn a B. Přípravek obsahuje směs přírodních hydroabsorbentů a zvlhčovadel, obsah huminových látek min. 9,5 % a biostimulantů (aminokyseliny, enzymy, fytohormony) min. 4,5 %; pH = 1-3.

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg):
Cd 1; Hg 1; Pb 1,0; As 20; Cr 50.

Pokyny pro ochranu zdraví a bezpečnost práce:
Je třeba zabezpečit běžné standardy osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při styku s kůží omyjte větším množstvím vody. V případě zasažení očí opatrně oplachujte čistou vodou, vyjměte kontaktní čočky. Jednorázové čočky vyhoďte a vícenásobné pečlivě omyjte ve vhodném prostředku používaném na jejich čištění. Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte 0,7 litru vody. V případě potíží či při pochybnostech vždy navštivte lékaře.

Podmínky skladování:
Skladujte v čistém, suchém, dobře větraném prostoru odděleně od potravin, nápojů a krmiv a mimo dosah dětí. Skladujte při teplotě 4–25°C.

Likvidace zbytků prostředku:
Nepoužitý zbytek prostředku můžete použít na zálivku kompostu po zředění vodou v poměru 1:200.

Likvidace obalu:
Použité obaly odevzdejte na místě k tomu určeném. Výrobek se dodává balený.

Objem náplně:
250 ml

Čistá hmotnost: 
255 g

Doba použitelnosti:
3 roky od data výroby uvedené na obalu.

Výrobce:
ESCUBE, s.r.o., Řípská 1321/11c, 627 00 Brno, www.escube.eu Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.