ESCUBE GARDEN ovoce a zelenina, 250 mlESCUBE GARDEN ovoce a zelenina, 250 ml
Komplexní pomocný prostředek určený k vysazování, regeneraci a péči o ovocné stromy, pěstování drobného ovoce a zeleniny. Zlepšuje vitalitu rostlin za běžných podmínek i za sucha, podporuje klíčivost, zakořenění a rozvoj kořenového systému, zlepšuje příjem a využití živin a snižuje spotřebu závlahové vody a hnojiv.
Cena s DPH279 Kč
Cena bez DPH231 Kč
DPH48 Kč

Proč používat ESCUBE GARDEN Ovoce a zelenina a čím je unikátní?

Díky unikátní kombinaci funkcí nahrazují rostlinné biostimulanty ESCUBE GARDEN Ovoce a zelenina několik jednoúčelových samostatných přípravků. Obsahují přírodní mikrogely, které zadržují vodu v půdě a půdní smáčedla, které zabraňují vypařování vody z půdy. Používáním ESCUBE GARDEN Ovoce a zelenina výrazně snížíte spotřebu závlahové vody, zesílíte kořenový systém a snadno se aplikuje.

Kdy používat ESCUBE GARDEN Ovoce a zelenina a čeho tím dosáhnu?

Rostlinný biostimulanty ESCUBE GAREDN Ovoce a zelenina pomáhají od jara až do zimy. Při aplikaci ESCUBE GAREDN Ovoce a zelenina na jaře dosáhnete efektivnějšímu působení prostředků proti škůdcům. Aplikací v létě si vychutnáte chutnějšího ovoce a vyšší úrody. Na podzim zrychlíte rozvoj kořenového systému a lepší uchycení sazenic. A při aplikaci v zimě urychlíte růst rostlin ve sklenících, zvýšíte úspěšnost pěstování sazenic a přísad a zlepšíte využití použitého hnojiva.

Jaký přínos budu mít z používání ESCUBE GARDEN Ovoce a zelenina?

Při používání rostlinných biostimulantů ESCUBE GARDEN Ovoce a zelenina dosáhneme nárostu zelené hmoty až od 85%, zlepšení klíčivosti a zesílení kořenového systému až o 75%, zvýšení vitality rostlin v období klimatického stresu až o 60% a efektivnější využití srážkové vody a snížení množství závlahy až o 50%.

Je lepší aplikovat rostlinné biostimulanty ESCUBE GARDEN Ovoce a zelenina zálivkou nebo postřikem?

Vždy záleží na potřebě konkrétní rostliny, na fázi jejího růstu, klimatických podmínkách, množství stresu a dalších faktorech. Obecně platí, že v období klimatického stresu ze sucha je dobré aplikovat rostlinné biostimulanty ESCUBE GARDEN Ovoce a zelenina raději zálivkou, při běžné údržbě ideálně postřikem a při výsadbě mořením semen nebo cibulí rostlin.

Jak velké balení rostlinného biostimulantu ESCUBE GARDEN Ovoce a zelenina si mám koupit, když mám na zahradě ovocný sad?

1000 ml balení rostlinného biostimulantu ESCUBE GARDEN Ovoce a zelenina vyjde na 200 l zálivky.

 

 

Doplňující informace k produktu:

Obsahuje přírodní hydroabsorbenty, půdní smáčedla a zvlhčovadla, biostimulanty a přírodní extrakty ze slatinné rašeliny, leonarditu, kompostu kalifornských žížal a hnědé mořské řasy.

Rozsah a způsob použití:
Při sázení aplikujte zálivku v dávce 100 ml na 20 litrů vody na 1 sazenici, u krytokořenných sazenic nejlépe do rozhraní mezi kořenovým balem a okolní půdou, u prostokořenných do celého objemu kořenového systému; před květem a po založení plodu aplikujte postřik při ředění 1:200. Dávkování drobné ovoce a zelenina: zálivka nebo postřik při ředění vodou v poměru 1:200, aplikujte 1–2x za 14 dnů. Pro zlepšení zakořenění je u prostokořených doporučeno kořeny před výsadbou namočit do roztoku při ředění 1:100 na dobu alespoň 6 hodin. Lze kombinovat s přípravky na ochranu rostlin i vodorozpustnou listovou výživou, lze používat v ručních i v automatických zavlažovacích systémech. Upozornění: Uvedené dávkování je pouze orientační, vycházejte z aktuální potřeby rostlin. Před použitím obsah balení protřepejte. Postřik neaplikujte na přímém slunci a na kvetoucí rostliny.

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Stopová množství Fe, Mg, Mn, Zn a B. Přípravek obsahuje směs přírodních hydroabsorbentů a zvlhčovadel, obsah huminových látek min. 9,5 % a biostimulantů (aminokyseliny, enzymy, fytohormony) min. 4,5 %; pH = 1-3.

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg):
Cd 1; Hg 1; Pb 1,0; As 20; Cr 50.

Pokyny pro ochranu zdraví a bezpečnost práce:
Je třeba zabezpečit běžné standardy osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při styku s kůží omyjte větším množstvím vody. V případě zasažení očí opatrně oplachujte čistou vodou, vyjměte kontaktní čočky. Jednorázové čočky vyhoďte a vícenásobné pečlivě omyjte ve vhodném prostředku používaném na jejich čištění. Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte 0,7 litru vody. V případě potíží či při pochybnostech vždy navštivte lékaře.

Podmínky skladování:
Skladujte v čistém, suchém, dobře větraném prostoru odděleně od potravin, nápojů a krmiv a mimo dosah dětí. Skladujte při teplotě 4–25°C.

Likvidace zbytků prostředku:
Nepoužitý zbytek prostředku můžete použít na zálivku kompostu po zředění vodou v poměru 1:200.

Likvidace obalu:
Použité obaly odevzdejte na místě k tomu určeném. Výrobek se dodává balený.

Objem náplně:
250 ml

Čistá hmotnost:
255 g

Doba použitelnosti:
3 roky od data výroby uvedené na obalu.

Výrobce:
ESCUBE, s.r.o., Řípská 1321/11c, 627 00 Brno, www.escube.eu Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.