ESCUBE Dárkové baleníESCUBE Dárkové balení
ESCUBE Dárkové balení - obr.2
ESCUBE Dárkové balení - obr.3
ESCUBE Dárkové balení - obr.4
ESCUBE Dárkové balení - obr.5
ESCUBE Dárkové balení - obr.6

Dárkové balení pro kompletní péči o Vaši domácnost a zahradu.
Pokojovky / Balkonovky / Ovoce a zelenina / Tráva / Stromy (3x 250 ml)

Cena s DPH699 Kč
Cena bez DPH578 Kč
DPH121 Kč

Zvolte 3 produkty z výběru:

Ovoce a zelenina

Při sázení aplikujte zálivku v dávce 100 ml na 20 litrů vody na 1 sazenici, u krytokořenných sazenic nejlépe do rozhraní mezi kořenovým balem a okolní půdou, u prostokořenných do celého objemu kořenového systému; před květem a po založení plodu aplikujte postřik při ředění 1:200. Dávkování drobné ovoce a zelenina: zálivka nebo postřik při ředění vodou v poměru 1:200, aplikujte 1–2x za 14 dnů. Pro zlepšení zakořenění je u prostokořených doporučeno kořeny před výsadbou namočit do roztoku při ředění 1:100 na dobu alespoň 6 hodin. Lze kombinovat s přípravky na ochranu rostlin i vodorozpustnou listovou výživou, lze používat v ručních i v automatických zavlažovacích systémech. Upozornění: Uvedené dávkování je pouze orientační, vycházejte z aktuální potřeby rostlin. Před použitím obsah balení protřepejte. Postřik neaplikujte na přímém slunci a na kvetoucí rostliny.

Tráva

Při běžném úhrnu srážek aplikujte přípravek ředěný s vodou v poměru 1:100 zálivkou nebo postřikem 1 x za 3 měsíce (červen/červenec), v případě sucha aplikujte ve vegetačním období 1 x měsíčně při ředění 1:200. Lze kombinovat s přípravky na ochranu rostlin i vodorozpustnou listovou výživou, lze používat v ručních i v automatických zavlažovacích systémech. Upozornění: Uvedené dávkování je pouze orientační, vycházejte z aktuální potřeby ošetřovaného travního porostu. Před použitím obsah balení protřepejte.

Stromy

Přípravek se aplikuje zálivkou při sázení nebo postřikem před květem a po nasazení plodů. Dávkování stromy: při sázení aplikujte zálivku v dávce 100 ml na 20 litrů vody na 1 sazenici, u krytokořenných sazenic nejlépe do rozhraní mezi kořenovým balem a okolní půdou, u prostokořenných do celého objemu půdy kořenového systému; před květem aplikujte postřik při ředění 1:200. Dávkování keře, trvalky: při sázení aplikujte zálivku v dávce 100 ml na 20 litrů vody na 1 sazenici. Při údržbě a regeneraci aplikujte sprej ředěný vodou v poměru 1:200.  Pro zlepšení zakořenění je u prostokořených doporučeno kořeny před výsadbou namočit do roztoku při ředění 1:100 na dobu alespoň 6 hodin. Lze kombinovat s přípravky na ochranu rostlin i vodorozpustnou listovou výživou, lze používat v ručních i v automatických zavlažovacích systémech. Upozornění: Uvedené dávkování je pouze orientační, vycházejte z aktuální potřeby sázených rostlin. Před použitím obsah balení protřepejte. Postřik neaplikujte na přímém slunci.

Pokojovky

Přípravek se aplikuje ve formě postřiku, zálivky nebo mořením semen. Dávkování: Pro zálivku použijte ředění 20 ml přípravku na 10 l vody, pro listovou aplikaci použijte ředění 10 ml přípravku na 10 l vody, pro moření semen a cibulí použijte ředění 50 ml přípravku na 10 l vody. Aplikujte v době vegetace zálivkou 1x týdně, postřikem na list 1-2x týdně, moření semen po dobu minimálně 2 hodin a maximálně 6 hodin. Lze kombinovat s přípravky na ochranu rostlin i vodorozpustnou listovou výživou. Upozornění: Uvedené dávkování je pouze orientační, vycházejte z aktuální potřeby sázených rostlin. Před použitím obsah balení protřepejte. Postřik neaplikujte na přímém slunci.

Balkonovky

Přípravek se aplikuje ve formě postřiku nebo zálivky. Dávkování: Přípravek se aplikuje zálivkou nebo postřikem na list. Pro zálivku použijte ředění 25 ml přípravku na 10 l vody a pro listovou aplikaci použijte ředění 20 ml přípravku na 10 l vody. Aplikujte v době vegetace zálivkou 1x týdně nebo postřikem na list 1-2x za 14 dnů. Lze kombinovat s přípravky na ochranu rostlin i vodorozpustnou listovou výživou. Upozornění: Uvedené dávkování je pouze orientační, vycházejte z aktuální potřeby sázených rostlin. Před použitím obsah balení protřepejte. Postřik neaplikujte na přímém slunci.

Pokyny pro ochranu zdraví a bezpečnost práce:
Je třeba zabezpečit běžné standardy osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při styku s kůží omyjte větším množstvím vody. V případě zasažení očí opatrně oplachujte čistou vodou, vyjměte kontaktní čočky. Jednorázové čočky vyhoďte a vícenásobné pečlivě omyjte ve vhodném prostředku používaném na jejich čištění. Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte 0,7 litru vody. V případě potíží či při pochybnostech vždy navštivte lékaře.

Podmínky skladování:
Skladujte v čistém, suchém, dobře větraném prostoru odděleně od potravin, nápojů a krmiv a mimo dosah dětí. Skladujte při teplotě 4–25°C.

Likvidace zbytků prostředku:
Nepoužitý zbytek prostředku můžete použít na zálivku kompostu po zředění vodou v poměru 1:200.

Likvidace obalu:
Použité obaly odevzdejte na místě k tomu určeném. Výrobek se dodává balený.

Objem náplně:
3x 250 ml

Čistá hmotnost:
3x 255 g

Doba použitelnosti:
3 roky od data výroby uvedené na obalu.

Výrobce:
ESCUBE, s.r.o., Řípská 1321/11c, 627 00 Brno, www.escube.eu Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.