ESCUBE GARDEN UniversalESCUBE GARDEN Universal
Komplexný pomocný prostriedok zo zmesi prírodných látok vzniknutých vodnou extrakciou slatinnej rašeliny, leonarditu, výluhu z kompostu kalifornských dážďoviek a extraktu z hnedých morských rias.
Veľkosť balenia

Produkt je možné si objednať od nášho distribútora - mapa

Obsahuje polysacharidové mikrogély a zmáčadlo na zlepšenie hospodárenia s pôdnou vlhkosťou. Zvyšuje vitalitu a rast rastlín, podporuje vznik koreňového vlášenia a rozvoj koreňového systému. Zlepšuje efektivitu príjmu živín a podporuje regeneráciu pôdy.

Rozsah a spôsob použitia:
Pri bežnom úhrne zrážok aplikujte prípravok riedený s vodou v pomere 1:100 zálievkou alebo postrekom 1 x za 3 mesiace (jún/júl), v prípade sucha aplikujte vo vegetačnom období 1 x mesačne pri riedení 1:200. Možno kombinovať s prípravkami na ochranu rastlín aj vodorozpustnou listovou výživou, je možné používať v ručných aj v automatických zalievacích systémoch. Pred použitím obsah balenia pretrepte.Postrek nevykonávajte na priamom slnku. Upozornenie: Uvedené dávkovanie je iba orientačné, vychádzajte z aktuálnej potreby ošetrovaného porastu.

Vegetačné obdobie: máj - október

Chemické a fyzikálne vlastnosti:
Stopové množstvá Fe, Mg, Mn, Zn a B. Prípravok obsahuje zmes prírodných hydroabsorbentov a zvlhčovadiel, obsah humínových látok min. 9,5% a biostimulantov (aminokyseliny, enzýmy, fytohormóny) min. 4,5 %; pH = 1-3.

Obsah rizikových prvkov spĺňa zákonom stanovené limity (mg/kg):
Cd 1; Hg 1; Pb 1,0; As 20; Cr 50.

Pokyny pre ochranu zdravia a bezpečnosť práce:
Je potrebné zabezpečiť bežné štandardy osobnej hygieny a bezpečnosti pri práci. Pri styku s pokožkou umyte väčším množstvom vody. V prípade zasiahnutia očí opatrne oplachujte čistou vodou, vyberte kontaktné šošovky. Jednorazové šošovky vyhoďte a viacnásobné starostlivo umyte vo vhodnom prostriedku používanom na ich čistenie. Pri náhodnom požití vypláchnite ústa vodou a vypite 0,7 litra vody. V prípade ťažkostí či pri pochybnostiach vždy navštívte lekára.

Podmienky skladovania:
Skladujte v čistom, suchom, dobre vetranom priestore oddelene od potravín, nápojov a krmív a mimo dosahu detí. Skladujte pri teplote 4–25 °C.

Likvidácia zvyškov prostriedku:
Nepoužitý zvyšok prostriedku môžete použiť na zálievku kompostu po zriedení vodou v pomere 1:200.

Likvidácia obalu:
Použité obaly odovzdajte na mieste na to určenom. Výrobok sa dodáva balený.

Objem náplne:
15 l

Čistá hmotnosť:
15,750 kg

Čas použiteľnosti:
3 roky od dátumu výroby uvedenej na obale.

Výrobca:
ESCUBE, s.r.o., Řípská 1321/11c, 627 00 Brno, www.escube.eu Tento výrobok je možné použiť v ekologickom poľnohospodárstve podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o ekologickej produkcii a označovaní ekologických produktov.