ESCUBE darčekové balenieESCUBE darčekové balenie
ESCUBE darčekové balenie - obr.2
ESCUBE darčekové balenie - obr.3
Darčekové balenie na kompletnú starostlivosť o Vašu záhradu.
Ovocie a zelenina / Tráva / Stromy (3x 250 ml)

Produkt je možné si objednať od nášho distribútora - mapa

Ovocie a zelenina
Pri sadení aplikujte zálievku v dávke 100 ml na 20 litrov vody na 1 sadenicu, pri krytokorenných sadeniciach najlepšie do rozhrania medzi koreňovým balom a okolitou pôdou, pri prostokorenných do celého objemu koreňového systému; pred kvetom a po založení plodu aplikujte postrek pri riedení 1:200. Dávkovanie drobné ovocie a zelenina: zálievka alebo postrek pri riedení vodou v pomere 1:200, aplikujte 1–2x za 14 dní. Pre zlepšenie zakorenenia je u prostokorených odporúčané korene pred výsadbou namočiť do roztoku pri riedení 1:100 na dobu aspoň 6 hodín. Možno kombinovať s prípravkami na ochranu rastlín aj vodorozpustnou listovou výživou, je možné používať v ručných aj v automatických zavlažovacích systémoch. Upozornenie: Uvedené dávkovanie je iba orientačné, vychádzajte z aktuálnej potreby rastlín. Pred použitím obsah balenia pretrepte. Postrek neaplikujte na priamom slnku a na kvitnúce rastliny.

Tráva
Pri bežnom úhrne zrážok aplikujte prípravok riedený s vodou v pomere 1:100 zálievkou alebo postrekom 1 x za 3 mesiace (jún/júl), v prípade sucha aplikujte vo vegetačnom období 1 x mesačne pri riedení 1:200. Možno kombinovať s prípravkami na ochranu rastlín aj vodorozpustnou listovou výživou, je možné používať v ručných aj v automatických zavlažovacích systémoch. Upozornenie: Uvedené dávkovanie je iba orientačné, vychádzajte z aktuálnej potreby ošetrovaného trávneho porastu. Pred použitím obsah balenia pretrepte.

Stromy
Prípravok sa aplikuje zálievkou pri sadení alebo postrekom pred kvetom a po nasadení plodov. Dávkovanie stromami: pri sadení aplikujte zálievku v dávke 100 ml na 20 litrov vody na 1 sadenicu, pri krytokorenných sadeniciach najlepšie do rozhrania medzi koreňovým balom a okolitou pôdou, pri prostokorenných do celého objemu pôdy koreňového systému; pred kvetom aplikujte postrek pri riedení 1:200. Dávkovanie kríky, trvalky: pri sadení aplikujte zálievku v dávke 100 ml na 20 litrov vody na 1 sadenicu. Pri údržbe a regenerácii aplikujte sprej riedený vodou v pomere 1:200. Pre zlepšenie zakorenenia je u prostokorených odporúčané korene pred výsadbou namočiť do roztoku pri riedení 1:100 na dobu aspoň 6 hodín. Možno kombinovať s prípravkami na ochranu rastlín aj vodorozpustnou listovou výživou, je možné používať v ručných aj v automatických zavlažovacích systémoch. Upozornenie: Uvedené dávkovanie je iba orientačné, vychádzajte z aktuálnej potreby sadených rastlín. Pred použitím obsah balenia pretrepte. Postrek neaplikujte na priamom slnku.

Pokyny pre ochranu zdravia a bezpečnosť práce:
Je potrebné zabezpečiť bežné štandardy osobnej hygieny a bezpečnosti pri práci. Pri styku s pokožkou umyte väčším množstvom vody. V prípade zasiahnutia očí opatrne oplachujte čistou vodou, vyberte kontaktné šošovky. Jednorazové šošovky vyhoďte a viacnásobné starostlivo umyte vo vhodnom prostriedku používanom na ich čistenie. Pri náhodnom požití vypláchnite ústa vodou a vypite 0,7 litra vody. V prípade ťažkostí či pri pochybnostiach vždy navštívte lekára.

Podmienky skladovania:
Skladujte v čistom, suchom, dobre vetranom priestore oddelene od potravín, nápojov a krmív a mimo dosahu detí. Skladujte pri teplote 4–25 °C.

Likvidácia zvyškov prostriedku:
Nepoužitý zvyšok prostriedku môžete použiť na zálievku kompostu po zriedení vodou v pomere 1:200.

Likvidácia obalu:
Použité obaly odovzdajte na mieste na to určenom. Výrobok sa dodáva balený.

Objem náplne:
3x 250 ml

Čistá hmotnosť:
3x 255 g

Čas použiteľnosti:
3 roky od dátumu výroby uvedenej na obale.

Výrobca:
ESCUBE, s.r.o., Řípská 1321/11c, 627 00 Brno, www.escube.eu Tento výrobok je možné použiť v ekologickom poľnohospodárstve podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o ekologickej produkcii a označovaní ekologických produktov.