Menu

Ekologičtější a efektivnější hospodaření.

Escube kombinuje půdní smáčedla a zvláčňovadla a hydroabsorpční mikrogelové nosiče biostimulantů.

Mikrogely řízeně v čase uvolňují huminy, enzymy a fytohormony na základě působení vnějších nebo vnitřních stimulů. Díky malým rozměrům pronikají nosiče až k vlásečnicovým kořenům.

 Přírodní hydroabsorbenty, smáčedla a zvláčňovadla zlepšují management půdní vlhkosti. Zadržují srážkovou vodu, omezují výpar a snižují povrchový odtok.

 • pasivní zadržení vody
 • snížení povrchového odtoku
 • snížení výparu

“Jsem vědec s dlouholetou vášní pro chov koní. Postupující změny klimatu nelze přehlížet a zamýšlel jsem se tedy nad tím, jak využít moderní poznatky získané v oblasti řízené administrace léčiv a výsledky výzkumu superabsorpčních a hygroskopických vlastností přírodních látek a propojit je se snahou o ekologické a udržitelné zemědělství. Podařilo se sestavit tým špičkových vědců, využít dlouhodobé spolupráce s předními českými i zahraničními univerzitami a výzkumnými institucemi a výsledkem je ESCUBE - snadno aplikovatelný prostředek, kombinující řízené dávkování živin a bioaktivních látek s managementem vody v půdě.”


prof. RNDr. Josef Jančář, CSc., vědec a chovatel koní

Patentované prostředky Escube jsou výsledkem několikaté vědecké práce, vývoje výrobní technologie i aplikačních testů, na kterých se pod vedením týmu SCITEG, a.s., podíleli špičkoví vědci i praktici na výživu rostlin z ČR (Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně) a odborníci na management vody v půdě z Water for Food Institute (USA).

Často kladené otázky

 • Jak vznikly prostředky ESCUBE?

 • Jak vznikly prostředky ESCUBE?

  Díky osobního zájmu o ekologické zemědělství a chov koní, vytvořilo vedení mateřské firmy SCITEG, a.s. tým s cílem reagovat na postupující změny klimatu využitím poznatků získaných v oblasti řízené administrace léčiv a výsledků získanými při výzkumu superabsorpčních a hygroskopických vlastností přírodních látek do snadno aplikovatelného prostředku kombinujícím řízené dávkování živin a bioaktivních látek s managementem vody v půdě. V konečné fázi vývoje tým SCITEG, a.s. také využil své dlouhodobé spolupráce s předními českými i zahraničními univerzitami a výzkumnými institucemi pro optimalizaci složení, aplikační formy a dávkování prostředků ESCUBE.
 • Kde nachází ESCUBE uplatnění?

 • Kde nachází ESCUBE uplatnění?

  Díky unikátní kombinaci nosičů živin a dalších látek má ESCUBE do budoucna potenciál v řadě oblastí od zemědělství, sadařství a lesnictví přes péči o městskou zeleň, zelenou architekturu a sportovní hřiště až po zahradnictví a květinářství. Složení i aplikační formu ESCUBE jde navíc uzpůsobit i na míru specifickým klimatickým a půdním podmínkám a typům rostlin. Všechny tyto možnosti momentálně testujeme. Pokud by vás zajímal aktuální stav výzkumu pro konkrétní druh plodiny/klimatické podmínky, neváhejte nás kontaktovat.
 • Co jsou to tzv. hydrogely či superabsorbenty?

 • Co jsou to tzv. hydrogely či superabsorbenty?

  V zemědělství používanými hydrogely, či správněji superabsorpčními polymery (SAP), jsou syntetické polymery, jejichž základem jsou drasellné soli kyseliny polyakrylové, (polyakrylát draselný) ve formě prášku či granulí. Použití sodných solí kyseliny polyakrylové, využívané jak superabsorpční složka v plenkách a dalších hygienických produktech, není pro zemědělské aplikace vhodné. Prodávané hydrogely jsou pouhým přebalením polymerů z velkotonážních výrob a neobsahují kromě SAP žádnou další funkční složku a jejich hlavní rolí je pasivní zadržení vody v kořenové hloubce, což může mít pozitivní efekt v období sucha. Současné výzkumy ale ukazují, že jejich použití může za normálních dešťových podmínek negativně ovlivnit dostupnost některých vodorozpustných živin rostlinám, jelikož se mohou dostat do částic SAP při absorpci srážkové vody, ale už nejsou v důsledku interakcí se strukturoui SAP schopny být uvolněny a využity rostlinami.
 • Co jsou to půdní kondicionéry?

 • Co jsou to půdní kondicionéry?

  SAP jsou i komponentami tzv. půdních kondicionerů, což jsou obvykle směsi, kde jsou SAP smíchány s dalšími látkami, jako jsou hnojiva, kompost, látky podporující růst a případně půdní substrát, takže mají více funkcí než pouhé pasivní zadržení srážkové vody, jak je tomu u samotných hydrogelů. To se ovšem projevuje i v relativně vysoké ceně významně omezující jejich velkoplošnou aplikaci. Použití syntetických SAP v půdních kondicionérech navíc brání jejich využitelnosti v ekologickém zemědělství a při produkci biopotravin. I ty v současnosti nejmodernější půdní kondicionéry neposkytují uvolňování jednotlivých živin řízené podle potřeb aktuálního vegetačního stavu konkrétního typu rostlin tak, jak to nabízí ESCUBE.
 • Jak se liší prostředky ESCUBE od půdních kondicionérů?

 • Jak se liší prostředky ESCUBE od půdních kondicionérů?

  Prvním rozdílem je aplikační forma. Na rozdíl od půdních kondicionerů vyráběných téměř výhradně v pevné formě, existuje ESCUBE jak v kapalné, tak i v pevné formě. Obě formy ESCUBE jsou navíc vyrobeny kompletně z přírodních surovin a jsou plně biodegradovatelné bez vzniku rizikových reziduí, proto jsou použitelné v ekologickém zemědělství a při produkci biopotravin. Kapalný ESCUBE nabízí, kromě všech funkcí moderního půdního kondicionéru, navíc zlepšení průsaku srážkové nebo závlahové vody, aktivní omezení výparu vody z půdy a skutečné, nikoliv pouze zpomalené uvolňování jednotlivých živin, mikroelementů i látek podporujících klíčivost a odnožování. To vše při snadné aplikaci běžnou postřikovací technikou Pevný ESCUBE, vyvíjený ve formě granulí či pelet, je víc než moderní půdní kondicionér. Každá jednotlivá granule ESCUBE obsahuje všechny funkce moderních půdních kondicionerů a navícpodporuje i aktivní omezení výparu vody z půdy a skutečné, nikoliv pouze pomalé, řízení uvolňování jednotlivých živin i mikroelementů, látek podporujících klíčivost, rozvoj kořenového systému a vitalitu rostlin. ESCUBE umí uvolňovat i tu stejnou živinu vícektrát dle potřeby v různých fázích vývoje rostlin. ESCUBE je snadno velkoplošně aplikovatelné běžnou rozmetací či secí (kukuřice pod patu) technikou.
 • Jak fungují přírodní bio-stimulanty v prostředcích ESCUBE?

 • Jak fungují přírodní bio-stimulanty v prostředcích ESCUBE?

  • aminokyseliny pomáhají vstřebávání minerálních látek • manitol a další polysacharidy vytvářejí cheláty se stopovými prvky a poskytují energii mikroorganizmům prospěšným pro rostliny • betain stimuluje produkci chlorofylu a zvyšuje odolnost proti abiotickému stresu • B-vitaminy povzbuzují buněčný metabolismus a aktivují přirozenou imunitu rostlin • přírodní růstové hormony (auxiny, gibereliny a cytokininy) stimulují klíčivost, růst kořenů prodlužování stonků a urychlení tvorby plodů a květů
 • Jak je to se zadržováním a uvolňováním vody u SAP hydrogelů, půdních kondicionerů a ESCUBE?

 • Jak je to se zadržováním a uvolňováním vody u SAP hydrogelů, půdních kondicionerů a ESCUBE?

  Schopnost zadržovat vodu běžnými hydrogely souvisí nejen s typem použitého superabsorbčního polymeru, ale i s vlastnostmi vody. S rostoucím obsahem minerálů ve vodě se retenční kapacita snižuje a omezeno je i množství vody uvolňované rostlinám. Moderní půdní kondicionéry mají sice nižší retenční schopnost než hydrogely nebo SAP používané například v plenkách, ale jsou schopny uvolnit až 95% zadržené vody zpět rostlinám. Komponenty prostředků ESCUBE jsou sestaveny tak, že kombinují vysokou pasivní retenční schopnost a účinné uvolňování vody rostlinám s aktivním přitahováním vodní páry vypařující se z půdy a její kondenzací na kapalnou vodu. Tím zvyšují množství srážkové nebo závlahové vody dostupné rostlinám.
 • Jak dlouho zůstávají látky kapalného přípravku ESCUBE v půdě?

 • Jak dlouho zůstávají látky kapalného přípravku ESCUBE v půdě?

  ESCUBE je přípravek plně přirozeně rozložitelný bez reziduí. Při běžných srážkových podmínkách se látky kapalného přípravku rozloží v běžné půdě s průměrným obsahem půdních bakterií do 90 dní od použití.
 • Může být přípravek ESCUBE použit ve spojení s jinými produkty a technikami?

 • Může být přípravek ESCUBE použit ve spojení s jinými produkty a technikami?

  Ano, je to možné, a to především s přípravky pro ochranu rostlin. Složení ESCUBE je totiž navrženo tak, aby pokrylo výživové potřeby specifického typu rostlin v průběhu jejich vegetačního období. ESCUBE navíc obsahuje hydroabsorbenty, hygroskopické látky a složky podporující klíčivost a efektivnější příjem živin skrze podporu rozvoje kořenového systému lépe využívajícího živiny obsažené v půdě. V případě nejasností doporučujeme s námi konkrétní postup konzultovat.
 • V jakých aplikačních formách je ESCUBE dostupný?

 • V jakých aplikačních formách je ESCUBE dostupný?

  V tomto okamžiku je ESCUBE dostupný v kapalné formě pro aplikaci postřikem či zálivkou. Do budoucna předpokládáme rovněž ESCUBE ve pevné formě jako granule pro aplikaci běžnými strojovými i ručními rozmetadly. Pro více informací nás kontaktujte.
 • Jaké jsou možnosti využití ESCUBE pro velkoodběratele?

 • Jaké jsou možnosti využití ESCUBE pro velkoodběratele?

  Máte-li zájem o odběr většího množství přípravku, kontaktujte nás (info@escube.cz, tel. +420 728 282 282). Podmínky domluvíme individuálně. Při objednávce většího objemu dodáváme ESCUBE také v barelech nebo v 1000 l nádobách.
 • Jak probíhá doprava a platba?

 • Jak probíhá doprava a platba?

  Náš web nefunguje jako klasický e-shop. Po odeslání objednávky přes objednací formulář vás do 2 pracovních dnů kontaktujeme, domluvíme s vámi podmínky doručení zboží a zašleme vám platební údaje pro platbu převodem. Zboží je odesláno po připsání platby na náš účet. Zboží si můžete vyzvednout u některého z našich prodejců, nebo je doručíme prostřednictvím přepravní společnosti na vaši adresu.
 • Kdo stojí za vývojem ESCUBE?

 • Kdo stojí za vývojem ESCUBE?

  Patentované prostředky ESCUBE jsou výsledkem výzkumu a vývoje, na němž se pod dohledem týmu SCITEG, a.s. pod vedením prof. Josefa Jančáře podíleli špičkoví vědci i praktici na výživu rostlin z ČR (tým Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pod vedením doc. Petra Škarpy) a odborníci na management vody v půdě z USA (tým Water for Food Institute, University of Nebraska, pod vedením Nicka Brozoviće, PhD). Pro prodej a další vývoj produktové řady ESCUBE byla založena samostatná společnost Escube, s.r.o., se sídlem v Brně.

1    Základní ustanovení

1.1    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen: „GDPR”) je Escube, s.r.o., se sídlem Žižkova 505/6, 602 00  Brno, IČ: 08691304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 114893 (dále jen: „Správce“).

1.2    Kontaktní údaje Správce jsou

 • adresa: třída Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00  Brno

 • email: info@escube.eu

 • telefon: +420 728 282 282

1.3    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2    Zdroje a kategorie zpracovaných osobních údajů

2.1    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


3    Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, není-li jiného zákonného důvodu

 

3.2    Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo); poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy; bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3    Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


4    Doba uchování údajů

4.1    Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu nebo vedení uživatelského účtu, nejdéle 30 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 4.2    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


5    Příjemci osobních údajů

5.1    Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující provozování webových stránek Escube,

 • zajišťující marketingové služby.

5.2    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


6    Vaše práva

6.1    Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail Správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

 

6.2    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

7    Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8    Závěrečná ustanovení

8.1    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 9. 2020.

Vážíme si vaší důvěry a děláme vše pro vaši spokojenost.

Jak nakupovat

 1. Do poptávkového formuláře vyplňte požadovaný typ produktu a jeho množství. Po zadání parametrů se zobrazí celková částka bez dopravy.
 2. Pomocí tlačítka „objednat“ odešlete objednávku zboží.
 3. Nejpozději do 2 pracovních dnů od objednávky vás kontaktujeme, domluvíme s vámi podmínky doručení zboží a zašleme vám platební údaje pro platbu převodem.
 4. Zboží je odesláno po připsání platby na náš účet.
 5. Zboží si můžete vyzvednout v centrálním skladu, je možné nechat jej doručit na prodejnu některého z našich prodejců, nebo ho zašleme smluvním dopravcem na vaši adresu dle aktuálního ceníku.

 

Poznámka pro velkoodběratele

V případě zájmu o odběr většího množství produktu nás kontaktujte (info@escube.eu, tel. +420 728 282 282) pro individuální domluvu podmínek. Při objednávce většího objemu můžeme ESCUBE dodat také v barelech.