ESCUBE PRO Agro, 15 lESCUBE PRO Agro, 15 l
Komplexní pomocný prostředek ze směsi přírodních látek vzniklých vodnou extrakcí slatinné rašeliny, leonarditu, výluhu z kompostu kalifornských žížal a extraktu z hnědých mořských řas.
Cena s DPH9 435 Kč
Cena bez DPH7 798 Kč
DPH1 637 Kč

Proč používat ESCUBE PRO Agro a čím je unikátní?

Díky unikátní kombinaci funkcí nahrazují rostlinné biostimulanty ESCUBE PRO Agro několik jednoúčelových samostatných přípravků. Obsahují přírodní mikrogely, které zadržují vodu v půdě a půdní smáčedla, které zabraňují vypařování vody z půdy. Používáním ESCUBE PRO Agro snížíte spotřebu závlahové vody, zesílíte kořenový systém a snadno se aplikuje.

Jaký přínos budu mít z používání ESCUBE PRO Agro?

Při používání rostlinných biostimulantů ESCUBE PRO Agro dosáhneme nárostu zelené hmoty až od 85%, zlepšení klíčivosti a zesílení kořenového systému až o 75%, zvýšení vitality rostlin v období klimatického stresu až o 60% a efektivnější využití srážkové vody a snížení množství závlahy až o 50%.

Mohu s rostlinnými biostimulanty ESCUBE PRO Agro kombinovat i jiné prostředky?

Ano, s rostlinnými biostimulanty ESCUBE PRO Agro lze aplikovat další prostředky jako například hnojivo, prostředky k ochraně rostlin před škůdci, proti plevelům a jiné. Vždy je dobré mít na paměti, že pokud používáte rostlinné biostimulanty ESCUBE PRO Agro při pěstování biopotravin, musí být i ostatní přípravky certifikovány pro použití v ekologickém zemědělství.

Lze používat rostlinné biostimulanty ESCUBE PRO Agro k pěstování bio potravin?

Ano, rostlinné biostimulanty ESCUBE PRO Agro jsou certifikované společností BIOKONT a lze použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Na jaké plodiny je rostliny je rostlinný biostimulant ESCUBE PRO Agro určen?

Rostlinný biostimulant ESCUBE PRO Agro je určen pro pěstování obiloviny, kukuřice, řepky, máku, hrachu, slunečnice a cukrové řepy.

 

 

Doplňující informace k produktu:

Obsahuje polysacharidové mikrogely a smáčedlo pro zlepšení hospodaření s půdní vlhkostí. Zvyšuje vitalitu a růst zelené hmoty, zlepšuje efektivitu příjmu živin a podporuje regeneraci půdy.

Rozsah a způsob použití:
Přípravek ředěný s vodou v poměru 1:100 používejte ve formě postřiku na již vzrostlé porosty s maximálně 3–5 listy. Běžné dávkování 2,5 l přípravku na 250 l vody na 1 ha porostu. Pro lepší výsledky aplikujte před deštěm nebo na vlhký porost. V případě vysokého deficitu srážek aplikujte druhou dávku s ředěním 1:200 na porosty s 5-8 listy. Přípravek je možné kombinovat s vodorozpustnými přípravky na ochranu rostlin nebo s listovou výživou. Před použitím obsah balení protřepejte. Neaplikujte na přímém slunci. Upozornění: Uvedené dávkování je pouze orientační. Při vlastní aplikaci vycházejte z aktuální potřeby ošetřovaného porostu.

Vegetační období: duben – květen, 1. aplikace, 3-5 listů
Vegetační období: květen – červen, 2. aplikace, 5-8 listů

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Stopová množství Fe, Mg, Mn, Zn a B. Přípravek obsahuje směs přírodních hydroabsorbentů a zvlhčovadel, obsah huminových látek min. 9,5 % a biostimulantů (aminokyseliny, enzymy, fytohormony) min. 4,5 %; pH = 1-3.

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg):
Cd 1; Hg 1; Pb 1,0; As 20; Cr 50.

Pokyny pro ochranu zdraví a bezpečnost práce:
Je třeba zabezpečit běžné standardy osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při styku s kůží omyjte větším množstvím vody. V případě zasažení očí opatrně oplachujte čistou vodou, vyjměte kontaktní čočky. Jednorázové čočky vyhoďte a vícenásobné pečlivě omyjte ve vhodném prostředku používaném na jejich čištění. Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte 0,7 litru vody. V případě potíží či při pochybnostech vždy navštivte lékaře.

Podmínky skladování:
Skladujte v čistém, suchém, dobře větraném prostoru odděleně od potravin, nápojů a krmiv a mimo dosah dětí. Skladujte při teplotě 4–25°C.

Likvidace zbytků prostředku:
Nepoužitý zbytek prostředku můžete použít na zálivku kompostu po zředění vodou v poměru 1:200.

Likvidace obalu:
Použité obaly odevzdejte na místě k tomu určeném. Výrobek se dodává balený.

Objem náplně:
15 l

Čistá hmotnost:
15,750 kg

Doba použitelnosti:
3 roky od data výroby uvedené na obalu.

Výrobce:
ESCUBE, s.r.o., Řípská 1321/11c, 627 00 Brno, www.escube.eu Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.