ESCUBE GARDEN Universal, 15 lESCUBE GARDEN Universal, 15 l
Komplexní pomocný prostředek ze směsi přírodních látek vzniklých vodnou extrakcí slatinné rašeliny, leonarditu, výluhu z kompostu kalifornských žížal a extraktu z hnědých mořských řas. Obsahuje polysacharidové mikrogely a smáčedlo pro zlepšení hospodaření s půdní vlhkostí.
Cena s DPH9 435 Kč
Cena bez DPH7 798 Kč
DPH1 637 Kč

Proč používat ESCUBE GARDEN Universal a čím je unikátní?

Díky unikátní kombinaci funkcí nahrazují rostlinné biostimulanty ESCUBE GARDEN Universal několik jednoúčelových samostatných přípravků. Obsahují přírodní mikrogely, které zadržují vodu v půdě a půdní smáčedla, které zabraňují vypařování vody z půdy. Používáním ESCUBE GARDEN Universal výrazně snížíte spotřebu závlahové vody, dosáhnete hustšího a vitálnějšího trávníku pro celý rok, zesílíte kořenový systém a snadno se aplikuje.

Kdy používat ESCUBE GARDEN Universal a čeho tím dosáhnu?

Rostlinný biostimulanty ESCUBE GAREDN Universal pomáhají od jara až do zimy. Při aplikaci ESCUBE GAREDN Universal na jaře dosáhnete efektivnějšímu působení prostředků proti škůdcům, efektivnějšímu rozvoji kořenového systému a podpoře odnožování na travnatých plochách. Aplikací v létě si vychutnáte chutnějšího ovoce, vyšší úrody a užijete svěže zeleného vzhledu vaší trávy i za sucha. Na podzim zrychlíte rozvoj kořenového systému a lepší uchycení sazenic. A při aplikaci v zimě urychlíte růst sazenic ve sklenících, zvýšíte úspěšnost pěstování sazenic a zlepšíte využití použitého hnojiva.

Jaký přínos budu mít z používání ESCUBE GARDEN Universal?

Při používání rostlinných biostimulantů ESCUBE GARDEN Universal dosáhneme nárostu zelené hmoty až od 85%, zlepšení klíčivosti a zesílení kořenového systému až o 75%, zvýšení vitality rostlin v období klimatického stresu až o 60% a efektivnější využití srážkové vody a snížení množství závlahy až o 50%.

Je lepší aplikovat rostlinné biostimulanty ESCUBE GARDEN Universal zálivkou nebo postřikem?

Vždy záleží na potřebě konkrétní rostliny, na fázi jejího růstu, klimatických podmínkách, množství stresu a dalších faktorech. Obecně platí, že v období klimatického stresu ze sucha je dobré aplikovat rostlinné biostimulanty ESCUBE GARDEN Universal raději zálivkou, při běžné údržbě ideálně postřikem a při výsadbě mořením semen nebo cibulí rostlin.

Na jaké rostliny je určený rostlinný biostimulant ESCUBE GARDEN Universal?

Rostlinný biostimulant ESCUBE GARDEN Universal vychází z historicky prvního produktu firmy ESCUBE, z něž se vyvíjeli další řady produktů ESCUBE na základě upravování koncentrací a poměrů účinných látek. To znamená, že rostlinný biostimulant ESCUBE GARDEN Universal můžete použít na všechny typy rostlin a je určen spíše pro profesionální použití a profesionální zahradníky. Zakoupením rostlinného biostimulantu ESCUBE GARDEN Universal získáte univerzální prostředek, který můžete použít na všechny typy rostlin.

 

 

Doplňující informace k produktu:

Obsahuje polysacharidové mikrogely a smáčedlo pro zlepšení hospodaření s půdní vlhkostí. Zvyšuje vitalitu a růst rostlin, podporuje vznik kořenového vlášení a rozvoj kořenového systému. Zlepšuje efektivitu příjmu živin a podporuje regeneraci půdy.

Rozsah a způsob použití:
Při běžném úhrnu srážek aplikujte přípravek ředěný s vodou v poměru 1:100 zálivkou nebo postřikem 1 x za 3 měsíce (červen/červenec), v případě sucha aplikujte ve vegetačním období 1 x měsíčně při ředění 1:200. Lze kombinovat s přípravky na ochranu rostlin i vodorozpustnou listovou výživou, lze používat v ručních i v automatických zalévacích systémech. Postřik neprovádějte na přímém slunci. Upozornění: Uvedené dávkování je pouze orientační, vycházejte z aktuální potřeby ošetřovaného porostu. Před použitím obsah balení protřepejte.

Vegetační období: květen - říjen

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Stopová množství Fe, Mg, Mn, Zn a B. Přípravek obsahuje směs přírodních hydroabsorbentů a zvlhčovadel, obsah huminových látek min. 9,5 % a biostimulantů (aminokyseliny, enzymy, fytohormony) min. 4,5 %; pH = 1-3.

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg):
Cd 1; Hg 1; Pb 1,0; As 20; Cr 50.

Pokyny pro ochranu zdraví a bezpečnost práce:
Je třeba zabezpečit běžné standardy osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při styku s kůží omyjte větším množstvím vody. V případě zasažení očí opatrně oplachujte čistou vodou, vyjměte kontaktní čočky. Jednorázové čočky vyhoďte a vícenásobné pečlivě omyjte ve vhodném prostředku používaném na jejich čištění. Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte 0,7 litru vody. V případě potíží či při pochybnostech vždy navštivte lékaře.

Podmínky skladování:
Skladujte v čistém, suchém, dobře větraném prostoru odděleně od potravin, nápojů a krmiv a mimo dosah dětí. Skladujte při teplotě 4–25°C.

Likvidace zbytků prostředku:
Nepoužitý zbytek prostředku můžete použít na zálivku kompostu po zředění vodou v poměru 1:200.

Likvidace obalu:
Použité obaly odevzdejte na místě k tomu určeném. Výrobek se dodává balený.

Objem náplně:
15 l

Čistá hmotnost:
15,750 kg

Doba použitelnosti:
3 roky od data výroby uvedené na obalu.

Výrobce:
ESCUBE, s.r.o., Řípská 1321/11c, 627 00 Brno, www.escube.eu Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.