ESCUBE GARDEN UniversalESCUBE GARDEN Universal
Komplexní pomocný prostředek ze směsi přírodních látek vzniklých vodnou extrakcí slatinné rašeliny, leonarditu, výluhu z kompostu kalifornských žížal a extraktu z hnědých mořských řas. Obsahuje polysacharidové mikrogely a smáčedlo pro zlepšení hospodaření s půdní vlhkostí.
Cena s DPH9 435 Kč
Cena bez DPH7 798 Kč
DPH1 637 Kč
Velikost balení
Před vložením do košíku vyberte nejprve velikost balení

Obsahuje polysacharidové mikrogely a smáčedlo pro zlepšení hospodaření s půdní vlhkostí. Zvyšuje vitalitu a růst rostlin, podporuje vznik kořenového vlášení a rozvoj kořenového systému. Zlepšuje efektivitu příjmu živin a podporuje regeneraci půdy.

Rozsah a způsob použití:
Při běžném úhrnu srážek aplikujte přípravek ředěný s vodou v poměru 1:100 zálivkou nebo postřikem 1 x za 3 měsíce (červen/červenec), v případě sucha aplikujte ve vegetačním období 1 x měsíčně při ředění 1:200. Lze kombinovat s přípravky na ochranu rostlin i vodorozpustnou listovou výživou, lze používat v ručních i v automatických zalévacích systémech. Postřik neprovádějte na přímém slunci. Upozornění: Uvedené dávkování je pouze orientační, vycházejte z aktuální potřeby ošetřovaného porostu. Před použitím obsah balení protřepejte.

Vegetační období: květen - říjen

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Stopová množství Fe, Mg, Mn, Zn a B. Přípravek obsahuje směs přírodních hydroabsorbentů a zvlhčovadel, obsah huminových látek min. 9,5 % a biostimulantů (aminokyseliny, enzymy, fytohormony) min. 4,5 %; pH = 1-3.

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg):
Cd 1; Hg 1; Pb 1,0; As 20; Cr 50.

Pokyny pro ochranu zdraví a bezpečnost práce:
Je třeba zabezpečit běžné standardy osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při styku s kůží omyjte větším množstvím vody. V případě zasažení očí opatrně oplachujte čistou vodou, vyjměte kontaktní čočky. Jednorázové čočky vyhoďte a vícenásobné pečlivě omyjte ve vhodném prostředku používaném na jejich čištění. Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte 0,7 litru vody. V případě potíží či při pochybnostech vždy navštivte lékaře.

Podmínky skladování:
Skladujte v čistém, suchém, dobře větraném prostoru odděleně od potravin, nápojů a krmiv a mimo dosah dětí. Skladujte při teplotě 4–25°C.

Likvidace zbytků prostředku:
Nepoužitý zbytek prostředku můžete použít na zálivku kompostu po zředění vodou v poměru 1:200.

Likvidace obalu:
Použité obaly odevzdejte na místě k tomu určeném. Výrobek se dodává balený.

Objem náplně:
15 l

Čistá hmotnost:
15,750 kg

Doba použitelnosti:
3 roky od data výroby uvedené na obalu.

Výrobce:
ESCUBE, s.r.o., Řípská 1321/11c, 627 00 Brno, www.escube.eu Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.