1    Alapvető rendelkezések

1.1    A személyes adatok kezelője a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről és a szabad mozgásról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének 7. pontja értelmében Az ilyen adatokról és a 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: "GDPR") hatályon kívül helyezéséről az Escube, s.r.o., székhelye: Žižkova 505/6, 602 00 Brno, azonosító: 08691304, az általa vezetett kereskedelmi nyilvántartásban a brnói regionális bíróság sp. C 114893 bélyegző (a továbbiakban: "Adminisztrátor").

1.2    Az adminisztrátor elérhetőségei:

 • cím: class Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno

 • e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • telefon: +420 728 282 282

1.3    Személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy bizonyos azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatra, hálózati azonosítóra, vagy egy vagy több speciális fizikai, fiziológiai elemre, e természetes személy genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

1.4    Az adminisztrátor nem jelölt ki személyes adatvédelmi tisztviselőt.


2    A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

2.1    Az Adminisztrátor kezeli a személyes adatokat, amelyeket Ön megadott neki, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az Adminisztrátor az Ön megrendelésének teljesítése alapján szerzett meg.

2.2    Az adminisztrátor kezeli az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.


3    A személyes adatok kezelésének jogi oka és célja

3.1    A személyes adatok feldolgozásának jogi oka a

 • az Ön és az Adminisztrátor közötti szerződés teljesítése a 6. cikk (1) bekezdése szerint b) GDPR,

 • az adminisztrátor jogos érdeke a direkt marketing biztosításához (különösen a kereskedelmi üzenetek és hírlevelek küldéséhez) a 6. cikk (1) bekezdése szerint f) GDPR,

 • az Ön hozzájárulása a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően a) GDPR, ha nincs más jogi indok

 

3.2    A személyes adatok kezelésének célja a

 • megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az Adminisztrátor közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése; a rendelés leadásakor olyan személyes adatok megadása szükséges, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név- és vezetéknév, lakcím, szállítási cím, azonosító szám, adóazonosító jel, e-mail cím és telefonszám); a személyes adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez; személyes adatok megadása nélkül az Adatkezelő részéről szerződéskötés, illetve annak teljesítése nem lehetséges,

 • üzleti üzenetek küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése.

3.3 A GDPR 22. cikke értelmében nincs automatikus egyéni döntéshozatal az Adminisztrátor részéről.


4    Adatmegőrzési időszak

4.1    A rendszergazda személyes adatokat tárol

 • az Ön és az Adminisztrátor közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses jogviszonyokból eredő igények gyakorlásához szükséges ideig (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).

 • a személyes adatok marketing vagy felhasználói fiók fenntartása céljából történő kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 30 évig, ha a személyes adatok kezelése hozzájárulás alapján történik.

 4.2    A személyes adatok megőrzési időszakának lejárta után az adminisztrátor törli a személyes adatokat.


5    A személyes adatok címzettjei

5.1 A személyes adatok címzettjei személyek

 • részvétel az áruk/szolgáltatások leszállításában/szerződésen alapuló fizetések teljesítésében,

 • az Escube webhely működtetésének biztosítása,

 • marketingszolgáltatások nyújtása.

5.2    Az adminisztrátornak nem áll szándékában személyes adatokat harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetbe továbbítani.


6    Az Ön jogai

6.1    A GDPR-ban meghatározott feltételekkel rendelkezik

 • a személyes adataihoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke értelmében,

 • a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke értelmében vagy az adatkezelés korlátozása a GDPR 18. cikke értelmében.

 • a személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke értelmében.

 • az adatkezelés elleni tiltakozás joga a GDPR 21. cikke értelmében és

 • az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke értelmében.

 • a feldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az Adminisztrátor jelen Általános Szerződési Feltételek I. cikkében felsorolt ​​címére vagy e-mail-címére.

 

6.2 Önnek joga van panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát.

 

7    A személyes adatok biztonságának feltételei

7.1    Az Adminisztrátor kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.

7.2    Az adminisztrátor technikai intézkedéseket tett az adattárak és a személyes adatok papíralapú tárolásának biztonsága érdekében.

7.3    Az Adminisztrátor kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.

 

8    Záró rendelkezések

8.1    Az online megrendelőlapon leadott rendeléssel Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.

8.2    Az adminisztrátor jogosult megváltoztatni ezeket a feltételeket. A személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek új verzióját közzéteszi a honlapján, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek a jelen feltételek új változatát az Ön által az adminisztrátornak megadott e-mail címére.

 

Ezek a feltételek 2020. szeptember 15-én lépnek hatályba.