Les produits brevetés Escube sont le résultat d’un travail scientifique de plusieurs années, du développement d’une technologie de production et d’essais d’application, auxquels ont pris part sous la direction de l’équipe de SCITEG, a.s. des scientifiques de pointe et des praticiens en nutrition des plantes issus de République tchèque (Faculté d’Agronomie de l’Université Mendel de Brno) et des specialistes du management de l’eau dans le sol du Water for Food Institute (USA).

Univerzita Brno, Univerzita Nebraska

 

 

 

Gestion plus écologique et plus efficace.

Escube combine des agents mouillants pour les sols et des gélifiants, ainsi que des agents porteurs microgels hydroabsorbants de biostimulants.

Les microgels contrôlés dans le temps libèrent les humines, enzymes et phytohormones sur la base de l’action de stimulus externes ou internes. Du fait de leurs petites dimensions, les agents porteurs pénètrent jusqu’aux racines capillaires.

Les hydroabsorbants naturels, les agents mouillants et les gélifiants améliorent le management de l’humidité du sol. Les hydroabsorbants naturels, les agents mouillants et les gélifiants améliorent le management de l’humidité du sol.

  • rétention passive de l’eau
  • réduction de l’écoulement de surface
  • diminution de l’évaporation

 

 

 

Que disent les spécialistes sur ESCUBE ?

prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.
"Je suis un scientifique avec une longue passion de l’élevage des chevaux. Les changements climatiques qui progressent ne peuvent pas être mis de côté et j’ai donc réfléchi à la façon d’utiliser les connaissances modernes obtenues dans le domaine de l’administration contrôlée des medicaments et les résultats de la recherche sur les propriétés super-absorbantes et hygroscopiques des substances naturelles et de les associer à l’effort déployé pour une agriculture biologique et durable. Nous avons pu mettre en place une équipe de scientifiques de pointe, utiliser notre collaboration de longue date avec de grandes universités tchèques et étrangères et des institutions de recherche et le résultat est ESCUBE – un produit facilement applicable, combinant le dosage régulé des nutriments et des substances bioactives et le management de l’eau dans le sol."
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc., scientifique et éleveur de chevaux

Ing. Kamila Krejčiříková Ph.D. et Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík Ph.D.
"Étant doné le changement climatique et les fluctuations au niveau de l’humidité dans le sol, nous proposons depuis déjà longtemps dans nos projets divers conditionneurs de sol et substances améliorant les propriétés du sol. Les produits Escube représentent pour nous un nouveau niveau pour ces produits. Ils sont 100 % écologiques, regroupent plusieurs fonctions en une seule (rétention de l’eau, structure du sol et nutrition des plantes) et représentent un espoir pour une meilleure prospérité des éléments végétationnels que nous proposons dans les jardins, les parcs et dans le paysage. Nous sommes enchantés que l’ingéniosité des scientifiques tchèques fasse avancer le développement dans cette direction innovante et espérons qu’ils feront aussi pleinement leur preuve en pratique auprès des petits cultivateurs et des propriétaires de jardins."
Ing. Kamila Krejčiříková Ph.D. et Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík Ph.D., architectes de jardin

Ing. Marie Bartíková, Ph.D.
"Le système racinaire et les conditions du sol peuvent parfois me dire quelle a été la cause d’une perte de vitalité des plantes et mes premières questions vont justement vers la quantité d’eau accessible et de nutriments – la base pour la culture de plantes saines. Les produits Escube non seulement soutiennent les bonnes propriétés du sol, mais ils offrent dans le même temps une solution géniale pour la minimalisation des microplastiques dans le sol et épargnent donc notre environnement."
Ing. Marie Bartíková, Ph.D., phytopathologue

 

 

 

Questions souvent posées

Díky osobního zájmu o ekologické zemědělství a chov koní, vytvořilo vedení mateřské firmy SCITEG, a.s. tým s cílem reagovat na postupující změny klimatu využitím poznatků získaných v oblasti řízené administrace léčiv a výsledků získanými při výzkumu superabsorpčních a hygroskopických vlastností přírodních látek do snadno aplikovatelného prostředku kombinujícím řízené dávkování živin a bioaktivních látek s managementem vody v půdě. V konečné fázi vývoje tým SCITEG, a.s. také využil své dlouhodobé spolupráce s předními českými i zahraničními univerzitami a výzkumnými institucemi pro optimalizaci složení, aplikační formy a dávkování prostředků ESCUBE.

Díky unikátní kombinaci nosičů živin a dalších látek má ESCUBE do budoucna potenciál v řadě oblastí od zemědělství, sadařství a lesnictví přes péči o městskou zeleň, zelenou architekturu a sportovní hřiště až po zahradnictví a květinářství. Složení i aplikační formu ESCUBE jde navíc uzpůsobit i na míru specifickým klimatickým a půdním podmínkám a typům rostlin. Všechny tyto možnosti momentálně testujeme. Pokud by vás zajímal aktuální stav výzkumu pro konkrétní druh plodiny/klimatické podmínky, neváhejte nás kontaktovat.

V zemědělství používanými hydrogely, či správněji superabsorpčními polymery (SAP), jsou syntetické polymery, jejichž základem jsou drasellné soli kyseliny polyakrylové, (polyakrylát draselný) ve formě prášku či granulí. Použití sodných solí kyseliny polyakrylové, využívané jak superabsorpční složka v plenkách a dalších hygienických produktech, není pro zemědělské aplikace vhodné. Prodávané hydrogely jsou pouhým přebalením polymerů z velkotonážních výrob a neobsahují kromě SAP žádnou další funkční složku a jejich hlavní rolí je pasivní zadržení vody v kořenové hloubce, což může mít pozitivní efekt v období sucha. Současné výzkumy ale ukazují, že jejich použití může za normálních dešťových podmínek negativně ovlivnit dostupnost některých vodorozpustných živin rostlinám, jelikož se mohou dostat do částic SAP při absorpci srážkové vody, ale už nejsou v důsledku interakcí se strukturoui SAP schopny být uvolněny a využity rostlinami.

SAP jsou i komponentami tzv. půdních kondicionerů, což jsou obvykle směsi, kde jsou SAP smíchány s dalšími látkami, jako jsou hnojiva, kompost, látky podporující růst a případně půdní substrát, takže mají více funkcí než pouhé pasivní zadržení srážkové vody, jak je tomu u samotných hydrogelů. To se ovšem projevuje i v relativně vysoké ceně významně omezující jejich velkoplošnou aplikaci. Použití syntetických SAP v půdních kondicionérech navíc brání jejich využitelnosti v ekologickém zemědělství a při produkci biopotravin. I ty v současnosti nejmodernější půdní kondicionéry neposkytují uvolňování jednotlivých živin řízené podle potřeb aktuálního vegetačního stavu konkrétního typu rostlin tak, jak to nabízí ESCUBE.

Prvním rozdílem je aplikační forma. Na rozdíl od půdních kondicionerů vyráběných téměř výhradně v pevné formě, existuje ESCUBE jak v kapalné, tak i v pevné formě. Obě formy ESCUBE jsou navíc vyrobeny kompletně z přírodních surovin a jsou plně biodegradovatelné bez vzniku rizikových reziduí, proto jsou použitelné v ekologickém zemědělství a při produkci biopotravin. Kapalný ESCUBE nabízí, kromě všech funkcí moderního půdního kondicionéru, navíc zlepšení průsaku srážkové nebo závlahové vody, aktivní omezení výparu vody z půdy a skutečné, nikoliv pouze zpomalené uvolňování jednotlivých živin, mikroelementů i látek podporujících klíčivost a odnožování. To vše při snadné aplikaci běžnou postřikovací technikou Pevný ESCUBE, vyvíjený ve formě granulí či pelet, je víc než moderní půdní kondicionér. Každá jednotlivá granule ESCUBE obsahuje všechny funkce moderních půdních kondicionerů a navícpodporuje i aktivní omezení výparu vody z půdy a skutečné, nikoliv pouze pomalé, řízení uvolňování jednotlivých živin i mikroelementů, látek podporujících klíčivost, rozvoj kořenového systému a vitalitu rostlin. ESCUBE umí uvolňovat i tu stejnou živinu vícektrát dle potřeby v různých fázích vývoje rostlin. ESCUBE je snadno velkoplošně aplikovatelné běžnou rozmetací či secí (kukuřice pod patu) technikou.

  • aminokyseliny pomáhají vstřebávání minerálních látek
  • manitol a další polysacharidy vytvářejí cheláty se stopovými prvky a poskytují energii mikroorganizmům prospěšným pro rostliny
  • betain stimuluje produkci chlorofylu a zvyšuje odolnost proti abiotickému stresu
  • B-vitaminy povzbuzují buněčný metabolismus a aktivují přirozenou imunitu rostlin přírodní růstové hormony (auxiny, gibereliny a cytokininy) stimulují klíčivost, růst kořenů prodlužování stonků a urychlení tvorby plodů a květů

Schopnost zadržovat vodu běžnými hydrogely souvisí nejen s typem použitého superabsorbčního polymeru, ale i s vlastnostmi vody. S rostoucím obsahem minerálů ve vodě se retenční kapacita snižuje a omezeno je i množství vody uvolňované rostlinám. Moderní půdní kondicionéry mají sice nižší retenční schopnost než hydrogely nebo SAP používané například v plenkách, ale jsou schopny uvolnit až 95% zadržené vody zpět rostlinám. Komponenty prostředků ESCUBE jsou sestaveny tak, že kombinují vysokou pasivní retenční schopnost a účinné uvolňování vody rostlinám s aktivním přitahováním vodní páry vypařující se z půdy a její kondenzací na kapalnou vodu. Tím zvyšují množství srážkové nebo závlahové vody dostupné rostlinám.

ESCUBE je přípravek plně přirozeně rozložitelný bez reziduí. Při běžných srážkových podmínkách se látky kapalného přípravku rozloží v běžné půdě s průměrným obsahem půdních bakterií do 90 dní od použití.

Ano, je to možné, a to především s přípravky pro ochranu rostlin. Složení ESCUBE je totiž navrženo tak, aby pokrylo výživové potřeby specifického typu rostlin v průběhu jejich vegetačního období. ESCUBE navíc obsahuje hydroabsorbenty, hygroskopické látky a složky podporující klíčivost a efektivnější příjem živin skrze podporu rozvoje kořenového systému lépe využívajícího živiny obsažené v půdě. V případě nejasností doporučujeme s námi konkrétní postup konzultovat.

V tomto okamžiku je ESCUBE dostupný v kapalné formě pro aplikaci postřikem či zálivkou. Do budoucna předpokládáme rovněž ESCUBE ve pevné formě jako granule pro aplikaci běžnými strojovými i ručními rozmetadly. Pro více informací nás kontaktujte.

Máte-li zájem o odběr většího množství přípravku, kontaktujte nás (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., tel. +420 728 282 282). Podmínky domluvíme individuálně. Při objednávce většího objemu dodáváme ESCUBE také v barelech nebo v 1000 l nádobách.

Náš web funguje jako klasický e-shop. Vyberete si zboží z naší nabídky a vložíte jej do košíku. Poté vyplníte fakturační a dodací údaje, způsob dopravy a platby. Po dokončení objednávky Vám na email přijde potvrzení objednávky. Jakmile obdržíme platbu, zpravidla ten samý den zboží odesíláme k zákazníkovi.

Patentované prostředky ESCUBE jsou výsledkem výzkumu a vývoje, na němž se pod dohledem týmu SCITEG, a.s. pod vedením prof. Josefa Jančáře podíleli špičkoví vědci i praktici na výživu rostlin z ČR (tým Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pod vedením doc. Petra Škarpy) a odborníci na management vody v půdě z USA (tým Water for Food Institute, University of Nebraska, pod vedením Nicka Brozoviće, PhD). Pro prodej a další vývoj produktové řady ESCUBE byla založena samostatná společnost Escube, s.r.o., se sídlem v Brně.