Menu

ESCUBE Pro

Product line for professional gardeners and farmers includes formulations with higher concentration of active substances and in larger packaging for professional sowing, maintenance and revitalization of turfs, grassfields and sport fields, for nurseries, tree plantations, orchards, growing berries and vegetables and for maize farming.
Základem přípravků Escube je unikátní patentovaná kombinace hydroabsorpčních mikrogelů, půdních zvláčňovadel, huminových látek, enzymů a fytohormonů.
vyšší výnosy díky lepšímu hospodaření s vodou a živinami v obdobích sucha i srážek
podporuje regeneraci poškozené půdy, omezuje negativní efekty přehnojování
možnost využití pro pěstování biopotravin i podle nové EU legislativy
unikátní kombinace funkcí v jednom přípravku redukuje počet nutných vjezdů na pole

Certified for bio-food production.

ESCUBE preparations are fully biodegradable by soil microorganisms.

 

100% BIO

Kde Escube používají

ESCUBE® GARDEN PRO grass

Professional sowing, regeneration and maintenance of ornamental grass and turfs. 

application areas:

 • parks
 • sport fields
 • golf courses
 • city green and hydrosowing

ESCUBE® GARDEN PRO fruits

Professional planting, regeneration and maintenance of fruit trees and growing berries

application areas:

 • orchards, nurseries, horticulture soft fruit plantations
 • berries plantations

ESCUBE® GARDEN PRO trees

Professional planting, regeneration and maintenance of ornamental trees, shrubs and perennials 

application areas:

 • parks
 • city green
 • recreational areas

ESCUBE® AGRO PRO maize

Maize farming for animal feeds or for energy generation

 

application areas:

 • maize farming for silage
 • biomass production

ESCUBE® UNIVERSAL PRO+

Professional sowing, regeneration and maintenance of grassland, pastures, and for growing grains

 

application areas:

 • grassland, pastures
 • growing barley, wheat and poppy seed
 • grapes planting, hydroseeding

ESCUBE preparations under development for additional application areas

 • vineyards
 • forestry
 • nurseries
 • grain farming
For more information contact us directly
Patented Escube products result from long term academic research, development and scaling up of production technologies and application field tests performed under the lead of SCITEG, a.s. team, with contributions from top scientists, engineers, practitioners and experts in plant nutrition and soil science from Cyech Republic (Institute of Plant Nutrition and Pedology, Faculty of Agronomy, Mendel University) and expersts in water management from Water for Food Institute (University of Nebrasca, USA).

Central distribution

cl. Cpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno CZ

Mo - Fri: 8:00 - 16:00

+420 728 282 282

Order

We will respond to your request within the next working day.

Delivery address

Choose a product variant and number of packages

 • Add more products

Shipping and payment information
Total without transport CZK incl. 21% VAT
Send
i

For large customers

If you are interested in high-volume deliveries, please contact us.

1    Základní ustanovení

1.1    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen: „GDPR”) je Escube, s.r.o., se sídlem Žižkova 505/6, 602 00  Brno, IČ: 08691304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 114893 (dále jen: „Správce“).

1.2    Kontaktní údaje Správce jsou

 • adresa: Žižkova 505/6, 602 00  Brno

 • email:    info@escube.cz

 • telefon:+420 728 282 282

1.3    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2    Zdroje a kategorie zpracovaných osobních údajů

2.1    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


3    Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, není-li jiného zákonného důvodu

 

3.2    Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo); poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy; bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3    Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


4    Doba uchování údajů

4.1    Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu nebo vedení uživatelského účtu, nejdéle 30 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 4.2    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


5    Příjemci osobních údajů

5.1    Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující provozování webových stránek Escube,

 • zajišťující marketingové služby.

5.2    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


6    Vaše práva

6.1    Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail Správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

 

6.2    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

7    Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8    Závěrečná ustanovení

8.1    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 9. 2020.

We value you trust and will do everything for your satisfaction.

Notice for wholesale distributors

If you are interested in placing large orders, please, contact us (info@escube.cz, tel. +420 728 282 282) to negotiate individual terms and conditions. When ordering large volume of ESCUBE, ask about the bulk delivery options.

About individual purchasing

 1. Fill the order form by specifying the product and the amount ordered. After filling the form, tentative price ex works and without volume discounts will appear.

 2. Use the "order" button to submit the purchase order.

 3. Within next 2 working days, our sales department will contact you for setting the delivery conditions and invoice will be sent to your e-mail address.

 4. Your order is shipped to the shipping address immediately after receiving the payment.

 5. If requested, your order can be shipped to one of our sales representatives close to you.

Not finding the answer to your questions, contact us:

info@escube.cz

tel. +420 728 282 282