Menu
Controlled release of natural biostimulants and soil nutrients...
&
improved water management...
in a single product.
100% BIO
85 %
increasing biomass by up to
75 %
germination acceleration and root system enlargement up to
60 %
enhancing plant vitality during climatic stress up to
50 %
more effective use of rain water and reduction of irrigation up to

All-in-one liquid soil amendment
enhancing vitality of plants and soil.

ESCUBE is the all-in-one liquid preparation uniquelly combining natural plant and soil biostimulants, hydroabsorbents and soil moisturizers for enhanced nutrient uptake and improved metabolism by plants while simultaneously improving water management in soil.

“Vzhledem ke klimatické změně a výkyvům v úrovni vlhkosti v půdě již delší dobu v našich projektech navrhujeme různé půdní kondicionéry a látky vylepšující vlastnosti půdy. Přípravky Escube jsou pro nás novou úrovní těchto přípravků. Jsou 100% ekologické, sdružují více funkcí do jedné (zadržování vody, struktura půdy a výživa rostlin) a představují naději na lepší prosperitu námi navrhovaných vegetačních prvků v zahradách, parcích i v krajině. Jsme nadšení, že um českých vědců posouvá vývoj tímto inovativním směrem a věříme, že se v praxi plně osvědčí i u drobných pěstitelů a zahrádkářů.”

Ing. Kamila Krejčiříková Ph.D. a Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík Ph.D., zahradní architekti

“Kořenový systém a půdní podmínky mi mnohdy dokáží napovědět, co bylo příčinou ztráty vitality rostlin a mé první otázky směřují právě k množství přístupné vody a živin – základním kamenům v pěstování zdravých rostlin. Přípravky Escube nejen podporují dobré půdní vlastnosti, ale současně přichází s geniálním řešením pro minimalizaci mikroplastů v půdě a jsou tak ohleduplné k našemu životnímu prostředí.”

Ing. Marie Bartíková, Ph.D., fytopatolog

News

ESCUBE® FARM corn

For better vitality and accelerated growth of green maize

All-in-one liquid product for enhanced yield of green mass in for feedstuff or silage as well as for renewable energy production.

Contains:

 • components for controlled release of plant macro nad micro nutrients (Fe, S, Mn, Zn, B)
 • bioactive compounds accelerating germination and extension of root system
 • natural superabsorbents and wetting agents
 • humins supporting regeneration of degraded soil
Application manual ESCUBE FARM Pro+

ESCUBE® UNIVERSAL

Maximum vitality of grass under both normal and periods of climatic stress.

All-in-one liquid product for revitalization and manitenence of ornamental grass, lawns, sport fields and turfs and grassland.

ESCUBE UNIVERSAL (5 l) is recommended for individual care and maintenence of ornamental grass and lawn, ESCUBE UNIVERSAL Pro (10 l) for professional maintenence of sport fields, turfs, parks and city green, ESCUBE UNIVERSAL PRO+ Pro+ (15 l) for eko-friendly and more effective care for pastures and grasslands.

Contains:

 • components for controlled release of plant
 • macro- a micro nutrients (Fe, Mg)
 • bioactiv compounds supporting germination, offsetting and extension of the root system
 • natural superabsorbents
 • humine extracts
Application manual UNIVERSAL & UNIVERSAL Pro
Application manual ESCUBE UNIVERSAL Pro+

Central distribution

cl. Cpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno CZ

Mo - Fri: 8:00 - 16:00

+420 728 282 282

1    Základní ustanovení

1.1    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen: „GDPR”) je Escube, s.r.o., se sídlem Žižkova 505/6, 602 00  Brno, IČ: 08691304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 114893 (dále jen: „Správce“).

1.2    Kontaktní údaje Správce jsou

 • adresa: Žižkova 505/6, 602 00  Brno

 • email:    info@escube.cz

 • telefon:+420 728 282 282

1.3    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2    Zdroje a kategorie zpracovaných osobních údajů

2.1    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


3    Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, není-li jiného zákonného důvodu

 

3.2    Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo); poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy; bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3    Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


4    Doba uchování údajů

4.1    Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu nebo vedení uživatelského účtu, nejdéle 30 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 4.2    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


5    Příjemci osobních údajů

5.1    Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující provozování webových stránek Escube,

 • zajišťující marketingové služby.

5.2    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


6    Vaše práva

6.1    Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail Správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

 

6.2    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

7    Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8    Závěrečná ustanovení

8.1    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 9. 2020.

We value you trust and will do everything for your satisfaction.

Notice for wholesale distributors

If you are interested in placing large orders, please, contact us (info@escube.cz, tel. +420 728 282 282) to negotiate individual terms and conditions. When ordering large volume of ESCUBE, ask about the bulk delivery options.

About individual purchasing

 1. Fill the order form by specifying the product and the amount ordered. After filling the form, tentative price ex works and without volume discounts will appear.

 2. Use the "order" button to submit the purchase order.

 3. Within next 2 working days, our sales department will contact you for setting the delivery conditions and invoice will be sent to your e-mail address.

 4. Your order is shipped to the shipping address immediately after receiving the payment.

 5. If requested, your order can be shipped to one of our sales representatives close to you.

Not finding the answer to your questions, contact us:

info@escube.cz

tel. +420 728 282 282

Co jsou cookies?

Cookies are small data files, necessary for certain functions of the web pages (i.e., order form). Using cookies, web pages can remmember various settings, such as language, font and other options, you have chosen for web page browsing. Cookies in many aspects improve user's comfort, thus, we use them in our web.

 

Which cookies we use?

NIn our web, we use the following cookies:

 

 • Technical (short term cookies), necessary for correct functions of the web page, especially the order form.

 • Google Analytics (long term cookies), used to measure anonymous data about behavior of users on webu by Google Analytics.

 • AdWords (long term cookies), enabling to analyze sales campains using advertisement system AdWords.

 

Cookies are in no case used for personal identification of the users and thez never contain sensitive personal data.

 

Setting up cookies

Setup of cookies can bemade in your browser. It is possible to errase all stored files of cookies, or eventually block their storage. Steps to set up cookies can be found at your browser provider. 

 

Setting up Google Analytics

To measure frequency of customer visits and behavior, this web page uses Google Analytics, by Google, Inc. ("Google"). Information on the web traffic along with the content of cookies files are stored on Google's servers and used for analytical purposes. Google can provide these information to third parties, if it is required bz law or the third parties are analzying these data for Google. 

 

Google Analytics is extended with advertisement functions provided by Google, specifically:

 • Summaries of hits in the advertisment network of Google,

 • Remarketing (showing adds in the content network in dependence to the visited product pages),

 • Extended demographical summaries (report of anonymous demographical data).

 

More information about data processing can be found at ve smluvních podmínkách společnosti Google.

 

If you want to block sending anonymous statistics by Google Analytics, you can use plugin provided by Google