Menu

ESCUBE Garden

Produkty pro domácí použití využijete pro celou zahradu, 
snadno se ředí i používají.
Escube nahrazuje funkci několika samostatných přípravků pro vitalitu rostlin i půdy.
výrazné snižení spotřeby vody pro zalévání
optimální půdní vlhkost v obdobích sucha i srážek
hustší a krásnější trávník
větší a chutnější ovoce a zelenina

Certifikováno pro produkci v bio kvalitě.
Přípravky Escube jsou plně biodegradovatelné půdními mikroorganismy a splňují požadavky nové evropské legislativy zakazující použití prostředků s mikroplasty v půdě.

100% BIO

ESCUBE® GARDEN tráva

Setí, údržba a revitalizace okrasných trávníků.

 

oblasti využití:

 • okrasné trávníky
 • zahradní trávníky

ESCUBE® GARDEN ovoce

Vysazování a péče o ovocné stromy a drobné ovoce.

 

oblasti využití:

 • sázení, údržba a revitalizace ovocných stromů
 • pěstování drobného ovoce

ESCUBE® GARDEN stromy

Vysazování a údržba okrasných stromů, keřů a trvalek.

 

oblasti využití:

 • sázení a údržba stromů

Připravujeme také ESCUBE pro další oblasti využití

 • zelenina
 • květiny
 • pokojové rostliny
Pro více informací nás kontaktujte
Patentované prostředky Escube jsou výsledkem několikaté vědecké práce, vývoje výrobní technologie i aplikačních testů, na kterých se pod vedením týmu SCITEG, a.s., podíleli špičkoví vědci i praktici na výživu rostlin z ČR (Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně) a odborníci na management vody v půdě z Water for Food Institute (USA).

Prodejní síť

Centrální odběrové místo

tř. Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno, CZ


Po - Pá: 8:00 - 16:00


+420 728 282 282

Objednat

Na Vaši poptávku zareagujeme do druhého pracovního dne.

Adresa doručení:

Zvolte počet balení:

 • Přidat další produkty

Informace k dopravě a platbě
Celkem bez dopravy Kč vč. 21% DPH
Odeslat
i

Pro velkoodběratele

V případě zájmu o velkobjemové dodávky nás prosím kontaktujte.

1    Základní ustanovení

1.1    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen: „GDPR”) je Escube, s.r.o., se sídlem Žižkova 505/6, 602 00  Brno, IČ: 08691304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 114893 (dále jen: „Správce“).

1.2    Kontaktní údaje Správce jsou

 • adresa: třída Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00  Brno

 • email: info@escube.eu

 • telefon: +420 728 282 282

1.3    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2    Zdroje a kategorie zpracovaných osobních údajů

2.1    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


3    Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, není-li jiného zákonného důvodu

 

3.2    Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo); poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy; bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3    Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


4    Doba uchování údajů

4.1    Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu nebo vedení uživatelského účtu, nejdéle 30 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 4.2    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


5    Příjemci osobních údajů

5.1    Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující provozování webových stránek Escube,

 • zajišťující marketingové služby.

5.2    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


6    Vaše práva

6.1    Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail Správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

 

6.2    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

7    Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8    Závěrečná ustanovení

8.1    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 9. 2020.

Vážíme si vaší důvěry a děláme vše pro vaši spokojenost.

Jak nakupovat

 1. Do poptávkového formuláře vyplňte požadovaný typ produktu a jeho množství. Po zadání parametrů se zobrazí celková částka bez dopravy.
 2. Pomocí tlačítka „objednat“ odešlete objednávku zboží.
 3. Nejpozději do 2 pracovních dnů od objednávky vás kontaktujeme, domluvíme s vámi podmínky doručení zboží a zašleme vám platební údaje pro platbu převodem.
 4. Zboží je odesláno po připsání platby na náš účet.
 5. Zboží si můžete vyzvednout v centrálním skladu, je možné nechat jej doručit na prodejnu některého z našich prodejců, nebo ho zašleme smluvním dopravcem na vaši adresu dle aktuálního ceníku.

 

Poznámka pro velkoodběratele

V případě zájmu o odběr většího množství produktu nás kontaktujte (info@escube.eu, tel. +420 728 282 282) pro individuální domluvu podmínek. Při objednávce většího objemu můžeme ESCUBE dodat také v barelech.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek (např. fungování objednacího formuláře). Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. Cookies v mnoha ohledech zlepšují uživatelský komfort, proto je používáme i na našem webu.

 

Na cookies využíváme?

Na našem webu používáme tyto cookies:

 

 • Technické (krátkodobé cookies), nezbytné pro správné fungování stránek, zejména objednávkového formuláře.
 • Google Analytics (dlouhodobé cookies), sloužící pro měření anonymních dat o chování uživatelů na webu nástrojem Google Analytics.
 • AdWords (dlouhodobé cookies), umožňující vyhodnocovat prodejní kampaně reklamního systému AdWords.

 

Cookies v žádném případě nepoužíváme k vaší osobní identifikaci a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

 

Úprava nastavení cookies

Nastavení práce s cookies lze provést ve vašem prohlížeči. Lze v něm vymazat všechny aktuálně uložené soubory cookies, případně jejich ukládání blokovat. Postup k úpravě nastavení najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. 

 

Úprava nastavení Google Analytics

Za účelem měření návštěvnosti a chování návštěvníků využívá stránka službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"), jež pracuje se soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie jsou přenášeny a ukládány na serverech společnosti Google a využívány pro analytické účely. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. 

 

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • Přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • Remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • Rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

 

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

 

Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google.